Home

Drs. Erna Jansen, psycholoog-psychotherapeute
Praktijk voor psychotherapie / gespecialiseerde ggz-hulp en basis ggz-hulp voor volwassenen en jong volwassenen.

Telefoon 06 30896918 Telefonisch spreekuur tussen 13.00 - 13.30 uur, behalve op woensdag.

Mailen kan naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Maandag en dinsdag: Medisch Centrum Trynwalden, Frisiastate 1, 9062 GX Oentsjerk

Donderdag en vrijdag: Huisartsenpraktijk Aldlan, Zevenblad 3. 8935 RK Leeuwarden


De wachttijd tussen aanmelding en de eerste afspraak is in januari 2017 (update 6-12-2016). Ik hanteer geen tweede wachttijd voor behandeling, onze afspraken lopen doorgaans gewoon door. De wachttijd is zowel voor de GBGGZ als de GGGZ. Er wordt geen onderscheid gemaakt qua aard van de problematiek en ook niet tussen verschillende zorgverzekeraars.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake gestart wordt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieder en zorgverzekeraar zijn overeengekomen ( de zgn. treeknormen).